2011, മേയ് 12, വ്യാഴാഴ്‌ച

പ്രണയം ഒരു മരുഭൂമിയാണ്.അവിടെ ഞാനും അലയുകയാണ്.എവിടെയോ അവൾ എനിയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: