2011, ഓഗസ്റ്റ് 26, വെള്ളിയാഴ്‌ച

അവൾ സുപ്രിയ


പ്രണയിച്ചു കല്ല്യാണം കഴിക്കുക എന്നത് ഒരു ശപഥം പോലെ എടുത്തതു കൊണ്ടാകാം 32വയസ്സായിട്ടും കല്ല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തത്। ഈയിടെയായിട്ട് ഇടത്തെ ചെവിയ്ക്ക് മുകളിലായി ഒരു ചെറിയ വെള്ളികീറിയിട്ടുണ്ട്।തന്നെയുമല്ല അങ്ങിങ്ങായി ചെറിയ ചെറിയ നരകൾ।എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ പെണ്ണൂകെട്ടിയത് ഇരുപതാ വയസ്സിലാ।ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൂടെ പഠിച്ച പെണ്ണിനെ പ്രേമിച്ച് അവൻ കെട്ടി।അവന് ടൌണില് ലക്ഷം രൂപ വിറ്റുവരവുള്ള ഷോപ്പും പിന്നെ റബ്ബറ് എസ്റ്റേറ്റുമുണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യമതല്ലല്ലോ?ഗൾഫീന്ന് പോന്നതിൽ പിന്നെ നാട്ടിൽ പല ജോലികളും ചെയ്തു। അതിന്റെ ഇടയില് ആ വലിയ തുണികടേല് ചെന്ന് ജോലിക്ക് കയറുന്നത്।അവിടെ വച്ച് അവളെ കാണുന്നത് ആ കഥയുടെ ബാക്കി ഇതാ

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: